PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Przeciw oszczerstwu!

W związku z oszczerstwem o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, które
zostało opublikowane na pewnym portalu sprawiającym wrażenie
katolickiego, jestem zmuszony publicznie oświadczyć: oskarżenie kapłana
o ciężkie przewinienie – współpracę z satanistami – bez podania
jakiegokolwiek dowodu (zdjęcia nadpalonej książki niewiadomego
pochodzenia takim nie są) powoduje, że wszystkie osoby powtarzające
takie insynuacje stają się publicznymi grzesznikami. Dlatego wzywam
wiernych, którzy do tej pory – być może w dobrej wierze – wspierali ten
portal, aby natychmiast zaprzestali wszelkiej współpracy z jego redakcją
pod groźbą niedopuszczenia do Komunii Świętej.


x. Rafał Trytek

3 grudnia AD 2018, święto św. Franciszka Ksawerego
Powrót