PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

11 czerwca A.D. 1899

Dnia 11 czerwca Roku Pańskiego 1899 papież Leon XIII poświęcił rodzaj
ludzki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, potwierdzając istotność tego
kultu i jego decydujący wpływ na dzieje świata. Wraz z kultem
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jest to nabożeństwo o
szczególnie doniosłym znaczeniu dla naszych czasów. W ten piątek 11
czerwca A.D. 2021, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, odnowimy
poświęcenie świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po wieczornej mszy
świętej w krakowskim oratorium (a więc ok. 19.10). Zachęcam wiernych
katolików do poświęcenia w ten dzień samych siebie, naszej umiłowanej
Ojczyzny i całego świata Słodkiemu Sercu Pana.
Niech Najświętsze Serce Chrystusa Króla zapanuje w Polsce i na całym
świecie!

ks. Rafał J. Trytek ICR
Powrót