PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę


Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej
Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W
związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam
powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest
nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów: zwłaszcza zorganizowanych
i mających plany oraz środki do przeprowadzenia niecnych, bezbożnych
planów. Wzorem dla nas jest św. Pius V, papież i dominikanin, który
ogłosił krucjatę różańcową przed bitwą pod Lepanto – przeciw
mahometanom, ale również w naszym Kraju – przeciw protestantom (JE x.
biskup Donald Sanborn w czasie kazania wygłoszonego 5 maja 2019 roku w
Krakowie spontanicznie wymienił tego wielkiego, świętego papieża jako
zasłużonego dla zachowania katolickości Polski).

Kolejnym patronem jest św. Andrzej Bobola SI – męczennik za Wiarę i
patron Ojczyzny, autor ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, w których
władca ten uznał Maryję Niepokalaną za Królową Polski. I to właśnie Ona
jest naszą główną Patronką.

Środkiem do osiągnięcia celu jest modlitwa różańcowa. Każdy, kto zaciąga
się pod Sztandar Niepokalanej Królowej Polski, winien codziennie
odmawiać co najmniej dziesiątkę różańca świętego. Członkowie Bractwa
Różańcowego, by wypełnić brackie zobowiązania, muszą raz w tygodniu
odmówić cały różaniec, tzn. piętnaście dziesiątków. Warto jest też
codziennie dodawać Litanię Loretańską wraz z wezwaniem do NMP Królowej
Polski.

Osoby, które nie są w stanie odmówić nawet dziesiątki różańca dziennie,
zapraszane są do ofiarowania jakiejkolwiek modlitwy, ofiary czy
cierpienia w intencji powodzenia naszej Świętej Sprawy. Krucjata rusza
dzisiaj [15 lutego], a od 1 marca 2021 roku wszystkie intencje Bractwa
Różańcowego św. Piusa V stają się tożsame z celami Krucjaty. Wszystkich
życzliwych zapraszamy do udziału, a malkontentów prosimy o niewtrącanie
się i niekrytykowanie.

Błogosław nam, Chryste, na bój!

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał Trytek
Powrót